Background Image

rehberlİk

CADDEM Eğitim'de Rehberlik

CADDEM Eğitim’de rehberlik öğrencinin istikrarlı ve sistematik bir seyir izlemesi için yapılması gerekenleri planlamak ve takip etmek anlamına geliyor. Gerek öğretim sürecine ilişkin gerek öğrencinin psiko-sosyal gelişim ilişkin belirleme ve yönlendirme hizmeti bizler açısından belirleyici önemdedir. Öğrencinin öz yeterlilikleri, becerileri, ilgileri ve velinin beklentilerini temel alan bir eğitsel desteği rehberlik bölümümüzün sorumluluğu olarak kabul ediyoruz.